Kontakt

Obchodné meno:


Zuzana Kordeková - BAMBINO

Fakturačná adresa - sídlo firmy:

Mierová 2120/15
02201 Čadca

IČO: 50861689

zápis v živnostenskom registri, Okresný úrad Čadca, číslo živnostenského registra: 520-28065


Adresa na zasielanie reklamácií a vráteného tovaru:

Bambino
Mierová 1507
022 01  Čadca

Pokiaľ budete mať akúkoľvek otázku, prosím, kontaktujte nás na tel. čísle:
Mob: 0948 184 374

popr. elektronickou poštou na e-mail adrese:  info@bambino-kociky.sk

Predajňa Žilina
Mob: 0948 373 283
E-mail: obchod.bambino.zilina@post.sk

Predajňa Prešov
Mob: 0948 675 692


Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
E-mail: za@soi.sk